banner
 
4 GODIŠNJA DOBA U SRP GORNJE PODUNAVLJE – PRVI KORACI CELTISA 2017 09.07.2017.

PD CELTIS Vas sa ponosom poziva na svoju tradicionalnu akciju

4 GODIŠNJA DOBA U SRP GORNJE PODUNAVLJE – PRVI KORACI CELTISA 2017
POLAZAK:
U nedelju 9.jula 2017. godine u 6:30 sati sa parkinga kod Hotela Internacion u Somboru, okupljanje učesnika do 06:45
ТRАSА:
Sombor (parking Hotela) – šuma Kozara SRP Gornje Podunavlje
PROGRАМ: 
09.07.2017 NEDELJA

07:00 – Organizovan ulazak učesnika na kapiji šume Kozara u SRP Gornje podunavlje 
07:15 Pozdravni govor domaćina i otvaranje akcije 4 godišnja doba u Specijalnom rezervatu prirode Gornje Podunavlje Prvi koraci Celtisa 2017 i upoznavanje učesnika sa pravilima kretanja kroz zaštićeno područje rezervata
07:20 polazak učesnika na pešačku turu kroz SRP Gornje Podunavlje

PEŠAČKA TURA : Trasa nas vodi kamenim putem kroz šumu Kozara, čuvene carske šume, koja je pravi biser SRP Gornje podunavlje jer obiluje krupnom divljači, prvu pauzu pravimo kod hranilišta za divljač, te koristeći svežinu jutra nastavljamo dalje kretanje kroz šumu, nastavljamo svoje kretanje prema Plazoviću. Napuštajući sumu Kozara dolazimo do Plazovića gde prilikom prelaska mosta ulazimo u šumu Štrbac. Po ulasku u šumu Štrbac odlazimo do Crne bare čiji se pojedini delovi nalaze u prvom stepenu zaštite. Crna bara je pravo letovalište mnogobrojnih prica močvarica. Dalje nas put vodi prema kamnom putu koji vodi pored mnogobrojnih slatina rezervata i bare Šarkanj, ka magistralnom putu Bački Monoštor – Bezdan, gde izlazimo iz područja Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje. Napuštajući hladovinu šume nastavljamo preko mosta I kraj češke ćuprije uz desnu obalu Velikog bačkog kanala prema Bezdanu da bi posle nekih 17km ( mereno iz satelita) došli do našeg odredišta do prostorija Kajakaškog Kluba Dunav u Bezdanu gde je i kraj pešačke ture.
Planirani dolazak grupe je u intervalu između 13:00 do 14:00   » ceo tekst
Objavljeno: 29.06.2017.
Promocija knjige Jankovac , planinarska priča od Đorđa Balića 17.01.2017.

Gradska Biblioteka Karlo Bijelick Sombor i i PD Celtis Sombor
vas pozivaju 17.01.2017. na promociju knjige 

Jankovac, planinarska priča - autor knjige Đorđe Balić     » ceo tekst

Objavljeno: 12.01.2017.
Skupština Kluba 14.12.2016

Na osnovu člana 44. Statuta PAK Celtis Sombor, zakazuje se Skuština Kluba.
Dan održavanja Skupštine je 18.12.2016. sa početkom od 13 časova u Restoranu Karibo, Rade Končara 12, Sombor

Predlog dnevnog reda Skupštine

 1. Izbor radnih tela Skupštine, predsedavajući i dva člana, verifikaciona komisija(2 člana), zapisničar (1 član)
 2. Izveštaji o radu Kluba za 2016.godinu
  • izveštaj o radu Kluba  - predsednik Kluba
  • izveštaj o akcijama Kluba  - načelnik Kluba
  • izveštaj o preseku finansijskog stanja na dan održavanja Skupštine – blagajnik Kluba
  • izveštaj Nadzornog odbora Kluba
  • izveštaj Veća časti
 3. Predlog rada za 2017.godinu
 4. Finansijski plan za 2017.godinu
 5. Predlog akcija za 2017.godinu
 6. Razrešavanje rukovodećih organa Kluba, predsednik, načelnik, podpredsednik, sekretar, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Veće časti
 7. Statut Društva prema Zakonu o sportu clan 40. I clan 55 stav 3 tačka 1
  • rasprava i usvajanje
 8. Izbor rukovodećih organa Društva, predsednik, podpredsednik, sekretar, članovi Upravnog odbora, Veća časti i Nadzornog odbora
 9. Imenovanje lica koje će izvršiti prijavu promene u APR, i sve ostale promene ka pravnim subjektima, sa kojima je Klub, sada Društvo radilo I radiće
 10. Razno

Posle radnog dela sledi ručak uz druženje  

Vašu prijavu sa uplatom u punom iznosu kotizacije od 600,00 din, prima do 15.12.2016 Slavko Šmit, 063/544-860, ili Rada Šmit, 060/33-23-122 mejl: radaslavko@mts.rs

predsednik Kluba Ivan Tomik

Objavljeno: 15.12.2016.
VASOJEVIČKI KOM (2460 mnv) I DŽAMBASOVI POHODI 2016. - Nacionalni park Biogradsko jezero i Bjelasica (Crna glava 2122mnv i 23-27.06.2016

VASOJEVIČKI KOM (2460 mnv) I DŽAMBASOVI  POHODI 2016. -  Nacionalni park Biogradsko jezero i Bjelasica (Crna glava 2122mnv i  Razvršje 2033mnv)

POLAZAK: U četvrtak 23.jun 2016 godine u 19,00 sati

ТRАSА: Sombor – Novi Sad – Užice – Bijelo polje – Andrijevica - Mateševo

PROGRАМ:

Petak ,24.Jun 2016. : 

U Andrijevicu stižemo u ranim jutarnjim satima, odkle idemo dalje do prevoja Trešnjevika, odatle makadamskim putem do Eko katuna Štavna. Posle doručka i pripreme krećemo na uspon na Vasojevićki Kom.

Trasa : Eko katun Štavna (1810mnv) – Verina previja (2248mnv) – Kom Vasojevićki (2460mnv)  - visoravan Štavna planinarno vreme uspona je oko 3h, vreme silaska oko 2h30min

Po završenom spustu, krećemo preko Kolašina ka Mojkovcu, odakle ćemo da izvšimo lagani uspon do planinarskog doma Džambas pod Mučnicom 1432mnv   » ceo tekst

Objavljeno: 13.06.2016.
7 TRADICIONALNI USPON NA RUJ 10-12.06.2016. 10-12.06.2016.

PAK „Celtis“ Sombor

P O Z I V A  VAS  

NA 7. TRADICIONALNI  USPON   NA  RUJ 

Vrhovi Rakitski kamen (1456m) i Ruj (1706m)

SUVA  PLANINA  -  vrh Crni kamen (861m)

10-12 juna 2016

PLAN  AKCIJE

Trasa odlaska i povratka: 

Sombor - Novi Sad – Beograd – Niška Banja – S.Rakita.

Petak, 13.06.2014 -  Putovanje do Niške Banje

15,00,  Polazak iz Sombora sa stajališta busa kod Sokolskog doma ili sa gradske bus stanice na Staparskom putu (Toni pekara). Sa dve pauze u putu, očekivani dolazak u Nišku banju oko 21,00, gde čemo biti smešteni sledeće dve noći   » ceo tekst

Objavljeno: 08.06.2016.
VESNICI PROLEĆA 2016 03.04.2016.

PLANINARSKI ALPINISTIČKI KLUB "CELTIS" SOMBOR VAS SA PONOSOM POZIVA NA SVOJU DEVETU PO REDU AKCIJU POVODOM PRVOG DANA PROLEĆA
4 godišnja doba u SRP Gornje Podunavlje - Vesnici proleća 03.04.2016.
POLAZAK:
U nedelju 03.aprila 2016. godine u 07:00 sati sa parkinga kod Hotela Internacion u Somboru, okupljanje učesnika do 06:50
ТRАSА:
Sombor  – Bački Monoštor
PROGRАМ: 
NEDELJA Do 07:30 okupljanje i prijava učesnika na kod pontona ulaska u SRP GP Bački Monoštor
 07:50 pozdravni govor domaćina i otvaranje akcije 4 godišnja doba u Specijalnom rezervatu prirode Gornje Podunavlje 2016 
08:00 polazak učesnika na pešačku turu   » ceo tekst

Objavljeno: 30.03.2016.
GODIŠNJA IZBORNA SKUPŠTINA PAK"CELTIS" SOMBOR 20.03.2016.

Na osnvovu člana br.44 Statuta Planinarsko alpinističkog Kluba “Celtis” Sombor I na osnovu prehodnih konsultacija I odluka Upravnog odbora Kluba zakazujem

Redovnu izbornu Skupštinu Kluba 20.marta 2016.godine u restoranu “ Karibo“ u ulici Rade Končara 12  broj sa početkom u 13 časova

Za održavanje Skupštine predlažem sledeći

DNEVNI RED

1.     Otvaranje Skupštine

2.     Izbor radnih tela : a) radno predsedništvo ( 3 člana )

                                 b) verifikaciona komisija ( 3 člana )

                                        c) izborna komisija ( 3 člana )

                                        d) zapisničar ( 1 član )

                                        e) overivači zapisnika (2 člana)

        3.      Izveštaj verifikacione komisije
        4.      Usvajanje Dnevnog reda
        5.      Izveštaji o radu Kluba :   a) Izveštaj Načelnika Kluba
                                                                        b) Izveštaj Predsednika Kluba
                                                                        c) Izveštaj Veća časti
                                                                        d) Izveštaj Blagajnika i Nadzornog odbora
         6. Diskusija o izveštajima
         7. Usvajanje podnetih izveštaja
         8. Izbor novog Upravnog odbora, Predsednika , Načelnika, Podpredsednika, Sekretarai Blagajnika Kluba, Nadzornog odbora i Veća Časti
         9. Prezentacija I Usvajanje Kalendara akcija Ii Finansijskog plana za 2016.g.
        10. Dodela priznanja
        11. Razno

                  Pomoć članova za organizaciju Skupštine je 600 dinara po osobi osim za predstavnike gostujućih Klubova  I Društava.
                  Po završetku Skupštine sledi ručak te nakon toga planinarska zabava uz muziku.
                  Molimo da Vaš dolazak najavite koordinatoru organizacionog odbora Skupštine SLAVKU ŠMITU na telefon 063544860
                  Vidimo se na Skupštini Kluba 20. Marta 2016.godine     

predsednik Kluba Ivan Tomik

Objavljeno: 15.03.2016.
„KONJUH“ (BiH) – „V. Konjuh“ (1328m) i „Bandera“ (1209m) 23-25 okt. 2015. godine

PAK „Celtis“ Sombor

P O Z I V A VAS 

Na planinu „KONJUH“ (BiH) – „V. Konjuh“ (1328m) i „Bandera“ (1209m)

23-25 okt. 2015. godine

POLAZAK
Petak, 23.10.2015. u 14,00 - ispred Sokolskog doma u Somboru

TRASA PUTA
Sombor – Bogojevo – Vinkovci – Županja – Tuzla – Pl.dom Javorje

PROGRAM AKCIJE:
Petak, 23.10.2015. - Putovanje od Sombora do pl. doma „Javorje“ 
14,00 – 19,00, Putovanje našim prevozom, gore navedenom trasom puta, do planinarskog doma „Javorje“ (1002 m). U Tuzli (magistralni put) dočekuju nas naši domaćini iz PD „Konjuh“ i zajedno sa njima nastavljamo (65 km) ka pl. domu Javorje.
Sledi razmeštaj po sobama, večera i druženje.

Subota, 24.10.2015. - Velika kružna tura oko „Javorja“ sa usponom na vrh „Bandera“ (1209m)
08,00 - 17,00. Velika kružnu turu oko "Javorja" sa usponom na vrh „Bandera“ (1209m) koja bi trajala oko 9h pešaćenja.
Moguće je skraćivanje te staze i podeliti je u dva dela (2x po 3,5h, pre i posle podne) i time omogućiti učesnicima izbor dužine ture koja im odgovara.
Po povratku sa ture, tuširanje, večera i planinarsko druženje sa planinarima PD „Konjuh“

Nedelja, 25.10.2015. – Uspon na „V. Konjuh“ (1328m)
Postoje dva predloga, što zavisi od vremenskih uslova i raspoloživosti vremena, kojeg imamo na raspolaganju. U oba slučaja ustajemo u 06,00 da bi u 07,00 krenuli na turu.

Predlog I:
Tura „KONJUH“ sa pešačenjem od planinskog doma „Javorje“ (1002m) do vrha „V. Konjuh“ (1328m). Spust ka „Zobiku“ (570m) vršimo: ili istočnim gebenom („Vinkovačkom kosom“) preko „M. Konjuha“ (1191m) i „Varde“ (791m), ili trasom „Kardeljevkom“ ili zapadnim grebenom „Kaselovačom“. Ova tura trajala bi oko 7-8h pešaćenja. 
Postoji mogućnost da se oformi i druga lakša tura za drugu grupu planinara, koja bi išla od doma „Zobik“ samo do vrha „Varda“ (791m) , 1,5-2 sata hoda, 300 m uspona, 3 km pešaćenja. Ostatak vremena, do povratka prve grupe, proveli bi šetnjom na izletištu u okolini doma ili odmor.

Predlog II:
Sa vozilom svi zajedno idemo do izletišta „Zobik“ (75 km) i od pl.doma „Zobik“ vršimo uspon na „V. Konjuh“ stazom „Kardeljevkom“. U nastavku kružnom turom, spust izvodimo stazom „Kaselovačom“ do plan. doma na „Zobiku“.
Učesnici koji ne žele na ovu (težu) turu mogu da penju vrh „Vardu“ kao i u Predlogu I.

Očekivani završetak pešačke ture za oba predloga je do 16,00 h.
Posle prepakivanja i pripreme za put, oko 16,30 polazimo za Tuzlu našim vozilom (oko 40km). U Tuzli pravimo dužu pauzu za ručak i obilazak najužeg dela grada Tuzle sa našim domaćinima. Oko 19,00 polazak za Sombor u koji očekujemo da dodjemo oko 23,00.
Povratak istom auto rutom, sa kojom smo i došli.

OPREMA
Planinarske cipele, jakna za zaštitu od kiše i vetra, kamašne, štapovi, višeslojna odeća , kapa, tanje rukavice, prva pomoć, termos za vodu, čeona lampa, pribor za ličnu higijenu, zaštitna krema za lice i usne, naočari za sunce i sve drugo što smatrate da bi vam moglo biti od koristi na ovoj akciji.

HRANA
Hrana iz Ranca. Moguće je naručiti ishranu i u domu (doručak i večera po 5 KM). Kod prijave treba to naglasiti. Napitci i piće u domu po umjerenim cijenama ...!

SMEŠTAJ
Smeštaj je u planinarskom domu „Javorje“ (1002m.n.v.) i bungalovu u višekrevetnim sobama. Voda za piće postoji u domu, bungalovu i vani. Dom ima struju. U domu i bungalovu postoji čista posteljina i nisu potrebne vreća za spavanje. Toalet postoji u domu (noćni) i bungalovu i vani (sa 4 kabine). U domu ima grejanje, a u domu u mokrom čvoru ima tuš i bojler i može se koristiti po potrebi..

TROŠKOVI
4800,00, za kombi 8+1 za prijavljeni 7 učesnika. Ova cena obuhvata prevoz, spavanje dve noći u višekrevetnim sobama, EKO taksa za „Zobik“, troškovi vozača i organizacioni troškovi.

PRIJAVA
Kod vodje puta, samo sa uplatom akontacije od 3000,00. Uplaćena akontacija se ne vraća, sem u slučaju nadjene zamene sa drugim učesnikom.

VODJE PUTA
Za PAK „Celtis“ Sombor 
Slavko Šmit, MB 457 PSS, 
063/544-860, e-mejl: radaslavko@open.telekom.rs

Objavljeno: 20.10.2015.
PO VRHOVIMA ORJENA i LEOTARA 08-11.10.2015.

PAK „Celtis“ Sombor

POZIVA VAS NA SVOJU AKCIJU 

„PO VRHOVIMA ORJENA i LEOTARA“ 

V.Jastrebica (1865m) , Vučji zub(1805m), Leotar (1244m) 08-11 okt. 2015

P L A N   I Z L E T A

POLAZAK : 
Četvrtak, 08.10.2015 u 19,00 sati ispred Sokolskog Doma u Somboru. Očekivani dolazak na odredište sledećeg dana do 07,00.

POVRATAK:
Nedelja, 11.10,2015 do 24,00

TRASA ODLASKA I POVRATKA 
Prevoz kombi: (8+1) Sombor-Bogojevo-Vinkovci-Županja-Tuzla-Sarajevo-Foča-Bileća- Trebinje-Tuli (550 km).   » ceo tekst

Objavljeno: 30.09.2015.
4 GODIŠNJA DOBA U SRP GORNJE PODUNAVLJE – Zlatna jesen Kluba 2015 27.09.2015.
PAK CELTIS VAS POZIVA NA AKCIJU
4 GODIŠNJA DOBA U SRP GORNJE PODUNAVLJE – Zlatna jesen Kluba 2015
POLAZAK:
U nedelju 27.septembra 2015. godine u 7:30 sati sa parkinga kod Hotela Internacion u Somboru, okupljanje učesnika do 07:15
ТRАSА:
Sombor (parking Hotela) – Bezdan
PROGRАМ: 
27.09.2015. NEDELJA


08:00 – Dolazak u Bezdan te posle otvaranja akcije krećemo na pešačku turu

   » ceo tekst
Objavljeno: 22.09.2015.
 


Planinarsko alpinistički klub "CELTIS" Sombor


Venac Petra Bojovića 11
e-mail: pakceltis@gmail.com
PIB 105295904

Sastanci svake srede u 20:00 u Pariskoj ulici br. 10 u pasažu.

Pridružite nam se...
Linkovi - prijatelji Kluba
"Vojvodinašume" Šumsko gazdinstvo Sombor
VDP "Zapadna Bačka" Sombor
Zavod za zaštitu prirode, Novi Sad

     

Pomozite nam i vi...
Nove majice u prodaji
Polo majice kratkih rukava u tri veličine i
dve boje: tamno zelena i žuta

Cena majice je 500,00 dinara i iste možete kupiti
na redovnim sastancima kluba

majice

Majice sa logom akcije "4 godišnja doba" u dve boje:
zelena i narandžasta po ceni od 300 dinara
takođe se mogu kupiti od blagajnika na sastancima kluba.

majice
Objavljeno: 04.03.2009.

   naslovna | o nama | plan akcija | kontakt | rss    

pak celtis © 2008-2014